پیاده روی اربعین

تصاویر ارسالی خبرنگار اندیشه آدینه از پیاده روی باشکوه و کم نظیر اربعین حسینی
5 + 9 =