نماز عبادی سیاسی جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین وحدت بخش نماز جمعه ش... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۸/۰۶          ساعت انتشار:۰۹:۳۳
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ در آخرین جمعه ماه محرم ال... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۷/۲۹          ساعت انتشار:۰۹:۰۲
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین وحدت بخش نماز جمعه ش... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۷/۲۲          ساعت انتشار:۰۹:۵۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛  نماز با شکوه جمعه با حضور ... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۷/۱۴          ساعت انتشار:۲۰:۴۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ درآستانه تاسوعا و عاشورای... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۷/۰۷          ساعت انتشار:۲۰:۳۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین با شکوه نماز جمعه شه... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۷/۰۱          ساعت انتشار:۰۹:۵۳
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین با شکوه نماز جمعه با... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۶/۲۵          ساعت انتشار:۰۹:۱۱
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین وحدت بخش نمازجمعه شهرامام(ره) ... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۶/۱۷          ساعت انتشار:۱۶:۳۰
نماز عید سعید قربان ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
نماز عید سعید قربان ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه به نقل از مجد دز ؛ آئین ... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۶/۱۱          ساعت انتشار:۲۰:۰۱
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ نماز عبادی سیاسی جمعه شهر... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۶/۰۳          ساعت انتشار:۲۳:۳۸
صفحه 3 از 1312345...10...قبلی »