نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) با... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۴/۱۵          ساعت انتشار:۱۸:۲۲
نماز عبادی سیاسی جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) با... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۴/۰۹          ساعت انتشار:۰۸:۴۸
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) با... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۴/۰۱          ساعت انتشار:۱۵:۱۴
نماز عید سعید فطر؛ جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
نماز عید سعید فطر؛ جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین وحدت آفرین و باشکوه ... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۳/۲۶          ساعت انتشار:۱۱:۳۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) با... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۳/۱۸          ساعت انتشار:۱۵:۳۱
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) با... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۳/۱۱          ساعت انتشار:۱۷:۲۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) با... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۳/۰۴          ساعت انتشار:۱۹:۰۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) در... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۲/۲۸          ساعت انتشار:۱۶:۴۳
نمازعبادی سیاسی جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
نمازعبادی سیاسی جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

 به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) با... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۲/۲۲          ساعت انتشار:۱۰:۱۲
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

در حال به روز رسانی  ...

تاریخ انتشار:۹۷/۰۲/۱۵          ساعت انتشار:۰۸:۱۸
صفحه 2 از 1512345...10...قبلی »