خطبه یکم اسفند ۱۳۹۳
خطبه یکم اسفند ۱۳۹۳

نماز جمعه این هفته اول اسفند۹۳ به امامت امام جمعه موقت ... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۰۱          ساعت انتشار:۱۵:۰۹
خطبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۲۵          ساعت انتشار:۱۴:۱۹
خطبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۱۸          ساعت انتشار:۰۹:۲۹
خطبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۱۱          ساعت انتشار:۰۹:۱۴
خطبه ۳ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۳ بهمن ۱۳۹۳

 ...

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۰۴          ساعت انتشار:۰۸:۴۲
خطبه ۲۶ دی ۱۳۹۳
خطبه ۲۶ دی ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسل... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۰/۲۷          ساعت انتشار:۰۸:۱۳
خطبه ۱۹ دی ۱۳۹۳
خطبه ۱۹ دی ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۰/۱۹          ساعت انتشار:۱۵:۱۰
خطبه ۱۲ دی ۱۳۹۳
خطبه ۱۲ دی ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۰/۱۲          ساعت انتشار:۱۵:۴۳
خطبه ۵ دی۱۳۹۳
خطبه ۵ دی۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۰/۰۶          ساعت انتشار:۰۸:۴۳
خطبه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
خطبه ۲۸ آذر ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول به گزارش خبرنگارپای... 

تاریخ انتشار:۹۳/۰۹/۲۹          ساعت انتشار:۰۸:۱۸
صفحه 13 از 14« بعدی...1011121314