نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛  آئین با شکوه نماز جمعه ش... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۵/۲۷          ساعت انتشار:۲۱:۱۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه و دشمن شکن نم... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۵/۲۰          ساعت انتشار:۱۶:۳۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه این... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۵/۱۳          ساعت انتشار:۲۱:۰۳
نماز عبادی سیاسی جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین وحدت بخش نمازجمعه شه... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۵/۰۶          ساعت انتشار:۱۷:۰۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین وحدت بخش نمازجمعه شه... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۴/۳۰          ساعت انتشار:۱۹:۲۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه و دشمن شکن نم... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۴/۲۳          ساعت انتشار:۱۹:۱۸
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛آئین عبادی سیاسی نماز جمعه شهرامام... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۴/۱۶          ساعت انتشار:۱۵:۲۳
نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ تیر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ تیر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۴/۰۹          ساعت انتشار:۱۷:۱۹
خطبه های نماز عید فطر ۱۳۹۶
خطبه های نماز عید فطر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛آئین باشکوه نماز عید سعید فطر با ح... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۴/۰۵          ساعت انتشار:۱۰:۳۹
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛در آخرین جمعه از ماه مبارک رمض... 

تاریخ انتشار:۹۶/۰۴/۰۳          ساعت انتشار:۰۲:۱۷
صفحه 4 از 13« بعدی...23456...10...قبلی »