خطبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
خطبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۲/۱۹          ساعت انتشار:۱۰:۲۰
خطبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
خطبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۲/۱۳          ساعت انتشار:۰۷:۵۱
خطبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
خطبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۲/۰۵          ساعت انتشار:۰۸:۰۹
خطبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
خطبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۱/۲۹          ساعت انتشار:۱۰:۵۶
خطبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
خطبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۱/۲۲          ساعت انتشار:۰۷:۱۴
خطبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
خطبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

 ...

تاریخ انتشار:۹۴/۰۱/۱۶          ساعت انتشار:۰۶:۵۷
خطبه ۷ فروردین ۱۳۹۴
خطبه ۷ فروردین ۱۳۹۴

نماز جمعه این هفته هفتم فروردین ۹۴ به امامت امام جمعه موق... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۱/۰۸          ساعت انتشار:۱۰:۰۹
خطبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
خطبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۲۹          ساعت انتشار:۱۶:۱۵
خطبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
خطبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۲۲          ساعت انتشار:۱۶:۴۲
خطبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
خطبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۱۵          ساعت انتشار:۱۵:۳۴
صفحه 13 از 15« بعدی...1112131415