خطبه ۷ فروردین ۱۳۹۴
خطبه ۷ فروردین ۱۳۹۴

نماز جمعه این هفته هفتم فروردین ۹۴ به امامت امام جمعه موق... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۱/۰۸          ساعت انتشار:۱۰:۰۹
خطبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
خطبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۲۹          ساعت انتشار:۱۶:۱۵
خطبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
خطبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۲۲          ساعت انتشار:۱۶:۴۲
خطبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
خطبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۱۵          ساعت انتشار:۱۵:۳۴
خطبه ۸ اسفند ۹۳
خطبه ۸ اسفند ۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۱۰          ساعت انتشار:۰۹:۳۴
خطبه یکم اسفند ۱۳۹۳
خطبه یکم اسفند ۱۳۹۳

نماز جمعه این هفته اول اسفند۹۳ به امامت امام جمعه موقت ... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۲/۰۱          ساعت انتشار:۱۵:۰۹
خطبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۲۵          ساعت انتشار:۱۴:۱۹
خطبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۱۸          ساعت انتشار:۰۹:۲۹
خطبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۱۱          ساعت انتشار:۰۹:۱۴
خطبه ۳ بهمن ۱۳۹۳
خطبه ۳ بهمن ۱۳۹۳

 ...

تاریخ انتشار:۹۳/۱۱/۰۴          ساعت انتشار:۰۸:۴۲
صفحه 12 از 14« بعدی...1011121314