نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۱۵          ساعت انتشار:۱۴:۳۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۸ مرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۱۳          ساعت انتشار:۰۸:۴۹
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه یکم مرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۰۱          ساعت انتشار:۱۴:۴۱
خطبه ۲۵ تیر ۱۳۹۵
خطبه ۲۵ تیر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۴/۲۶          ساعت انتشار:۰۸:۴۳
خطبه ۱۸ تیر ۱۳۹۵
خطبه ۱۸ تیر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۴/۱۸          ساعت انتشار:۱۵:۴۷
خطبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵(عید فطر)
خطبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵(عید فطر)

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛امام جمعه شهرامام(ره)صبح امروز در ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۴/۱۶          ساعت انتشار:۱۹:۱۲
خطبه ۱۱ تیر ۱۳۹۵(روز قدس)
خطبه ۱۱ تیر ۱۳۹۵(روز قدس)

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۱ تیر ۱۳۹۵(روز قدس) خط... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۴/۱۲          ساعت انتشار:۱۰:۳۸
خطبه ۴ تیرماه ۱۳۹۵
خطبه ۴ تیرماه ۱۳۹۵

 ...

تاریخ انتشار:۹۵/۰۴/۰۵          ساعت انتشار:۱۰:۰۹
خطبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
خطبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۳/۲۸          ساعت انتشار:۱۴:۲۴
خطبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
خطبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۳/۲۱          ساعت انتشار:۲۰:۵۱
صفحه 12 از 16« بعدی...1011121314...قبلی »