نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۹/۱۲          ساعت انتشار:۱۶:۵۱
نماز عبادی سیاسی جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۵ آذر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت الا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۹/۰۵          ساعت انتشار:۱۸:۳۳
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۸ آبان ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۸/۲۹          ساعت انتشار:۰۹:۵۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۸/۲۲          ساعت انتشار:۰۹:۲۱
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۸/۱۴          ساعت انتشار:۱۹:۳۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۷ آبان ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۸/۰۸          ساعت انتشار:۱۱:۱۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۷/۳۰          ساعت انتشار:۱۴:۵۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۳ مهر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۷/۲۴          ساعت انتشار:۱۰:۳۸
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۷/۱۸          ساعت انتشار:۱۱:۴۸
نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۹ مهر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت الا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۷/۱۰          ساعت انتشار:۱۴:۵۳
صفحه 10 از 15« بعدی...89101112...قبلی »