نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۹ مهر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت الا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۷/۱۰          ساعت انتشار:۱۴:۵۳
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲ مهر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت الا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۷/۰۲          ساعت انتشار:۱۶:۴۱
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ خطیب؛حجت... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۶/۲۸          ساعت انتشار:۱۱:۵۹
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ خطیب؛حجت... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۶/۱۹          ساعت انتشار:۱۴:۴۹
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

 ...

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۳۱          ساعت انتشار:۱۱:۴۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۲۲          ساعت انتشار:۱۴:۲۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۱۵          ساعت انتشار:۱۴:۳۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۸ مرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ا... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۱۳          ساعت انتشار:۰۸:۴۹
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه یکم مرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۵/۰۱          ساعت انتشار:۱۴:۴۱
خطبه ۲۵ تیر ۱۳۹۵
خطبه ۲۵ تیر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ال... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۴/۲۶          ساعت انتشار:۰۸:۴۳
صفحه 10 از 14« بعدی...89101112...قبلی »