خطبه ۴ تیرماه ۱۳۹۵
خطبه ۴ تیرماه ۱۳۹۵

 ...

تاریخ انتشار:۹۵/۰۴/۰۵          ساعت انتشار:۱۰:۰۹
خطبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
خطبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۳/۲۸          ساعت انتشار:۱۴:۲۴
خطبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
خطبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ خطیب؛حجت ... 

تاریخ انتشار:۹۵/۰۳/۲۱          ساعت انتشار:۲۰:۵۱
خطبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
خطبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

 ...

تاریخ انتشار:۹۵/۰۲/۰۷          ساعت انتشار:۰۸:۴۸
خطبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
خطبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

 ...

تاریخ انتشار:۹۴/۰۳/۱۵          ساعت انتشار:۱۹:۴۷
خطبه ۸ خرداد ۱۳۹۴
خطبه ۸ خرداد ۱۳۹۴

 ...

تاریخ انتشار:۹۴/۰۳/۰۹          ساعت انتشار:۰۸:۰۵
خطبه یک خرداد ۱۳۹۴
خطبه یک خرداد ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۳/۰۱          ساعت انتشار:۱۵:۵۲
خطبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
خطبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

 ...

تاریخ انتشار:۹۴/۰۲/۲۷          ساعت انتشار:۰۷:۱۸
خطبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
خطبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول حجت الاسلام والمسلم... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۲/۱۹          ساعت انتشار:۱۰:۲۰
خطبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
خطبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن و الرحیم خطبه اول امام جمعه شهرامام(ر... 

تاریخ انتشار:۹۴/۰۲/۱۳          ساعت انتشار:۰۷:۵۱
صفحه 10 از 13« بعدی...89101112...قبلی »