نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۱/۲۶          ساعت انتشار:۰۸:۲۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهر... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۱/۱۸          ساعت انتشار:۰۸:۲۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین عبادی سیاسی نمازجمعه... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۱/۱۳          ساعت انتشار:۱۹:۴۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین عبادی سیاسی نماز جمع... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۱/۰۹          ساعت انتشار:۱۳:۴۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آخرین نماز عبادی سیاسی جمعه سال ۱۳۹۶ ... 

تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۲۵          ساعت انتشار:۱۶:۵۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ نمازعبادی سیاسی جمعه شهرامام(ره) با حضورمردم ... 

تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۱۸          ساعت انتشار:۱۶:۵۸
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ نمازعبادی سیاسی جمعه شهرا... 

تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۱۱          ساعت انتشار:۱۸:۵۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین عبادی سیاسی نماز جمعه با حضور ... 

تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۰۶          ساعت انتشار:۰۹:۲۵
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ نمازجمعه امروز شهر امام(ره) با شکوه خاصی در... 

تاریخ انتشار:۹۶/۱۱/۲۷          ساعت انتشار:۱۵:۵۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز شهرامام(ره) با حضو... 

تاریخ انتشار:۹۶/۱۱/۲۱          ساعت انتشار:۱۴:۳۳
صفحه 1 از 1312345...10...قبلی »