نماز عبادی-سیاسی جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۹ صفر ۱۴۴۰
نماز عبادی-سیاسی جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۹ صفر ۱۴۴۰

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۷/۲۷          ساعت انتشار:۱۹:۰۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۲ صفر۱۴۴۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۲ صفر۱۴۴۰

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۷/۲۱          ساعت انتشار:۱۰:۰۲
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۲۵ محرم ۱۴۴۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۲۵ محرم ۱۴۴۰

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۷/۱۴          ساعت انتشار:۰۹:۳۴
نماز عبادی سیاسی جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۰

در حال به روز رسانی  ...

تاریخ انتشار:۹۷/۰۷/۱۰          ساعت انتشار:۱۱:۱۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ محرم ۱۴۴۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ محرم ۱۴۴۰

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۷/۰۲          ساعت انتشار:۱۳:۲۶
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ مصادف با ۴ محرم ۱۴۴۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ مصادف با ۴ محرم ۱۴۴۰

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۶/۲۳          ساعت انتشار:۱۵:۵۰
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۶/۱۶          ساعت انتشار:۱۶:۲۳
نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۶/۱۲          ساعت انتشار:۰۸:۴۱
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۶/۰۳          ساعت انتشار:۰۹:۰۸
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار اندیشه آدینه؛ آئین باشکوه نماز جمعه شهرامام(ره) ب... 

تاریخ انتشار:۹۷/۰۵/۲۸          ساعت انتشار:۰۹:۴۸
صفحه 1 از 1612345...10...قبلی »